VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ MONIPAIKKATYÖSSÄ

VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ MONIPAIKKATYÖSSÄ

Etätyö ja mitä vuorovaikutuksesta on opittu – osa II Tämä on toinen blogi 3 blogin sarjasta, jossa tarkastelen etätyötä ja vuorovaikutusta. Ensimmäisessä tarkastelin nähdyksi tulemista. Tässä osassa tarkastelen keskustelukäytäntöjä ja –kulttuuria muuttuvissa...